Alle artikelen van Erick Wie

Tentamenselfie vervangt collegekaart vanaf 2014-2015

Met ingang van collegejaar 2014-2015 zal de selfie de collegekaart vervangen in de collegezaal. Studenten hoeven niet langer te zeulen met een overbodig stukje plastic en de UT denkt veel geld uit te sparen door niet langer ieder jaar bijna hetzelfde pasje voor iedere student te produceren. De reacties zijn gemengd.

Onderwijskundigen publiceren TTOMM

Werkende eerstejaars

Tijdens de bijeenkomst ter ere van het eenjarig bestaan van het Twentse OnderwijsModel, kort gezegd het TOM, presenteert een groep onderwijskundestudenten het TTOMM. Het TTOMM beschrijft het onderwijskundige ontwerpproces dat leidde tot de totstandkoming van het TOM in Twente.

Opleidingen vertwijfeld over 15 ECTS reflectieonderwijs

ECTS Logo

Opleidingsdirecteuren reageerden vrijdag vertwijfeld over de eis van het college van bestuur om vijftien zogenaamde “European Credit Transfer Systems” in te richten voor reflectie-onderwijs. Het ontwerpen van 15 van dit soort systemen zou veel te duur zijn en veel bachelors hebben er helemaal geen plaats voor, zo claimen ze.