Minimumleeftijd voor inschrijving UT

De UT heeft besloten zich aan te sluiten bij de overheidscampagne Nix onder 18. Een direct gevolg is het uitschrijven van alle minderjarige studenten en het verscherpen van de leeftijdscontrole op Studielink in aanloop naar collegjaar 2014-2015.

Vanaf 1 januari heeft de Nederlandse overheid de leeftijd waarop jongeren voor hen gevaarlijke substanties als alcohol en tabak kunnen verkrijgen verhoogd naar 18. Het gevaar dat alcohol vormt voor het ontwikkelende jongerenbrein en het onvermogen de gevolgen van het gebruik van tabak in te zien waren de voornaamste argumenten.

De Universiteit Twente heeft besloten in deze lijn van argumentatie niet langer kennis te verstrekken aan personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Gebaseerd op een publicatie (1) waarin aangetoond wordt dat kennis macht is, meent de universiteit dat het beschikbaar stellen van kennis aan minderjarigen wier brein de gevolgen van de verkregen macht niet kan inschatten onverstandig is.

Komend collegejaar zal streng gecontroleerd worden bij de inschrijvingen op Studielink om te voorkomen dat minderjarigen zich toch inschrijven. Voor minderjarigen die al ingeschreven zijn en nu de universiteit moeten verlaten wordt een resitutieregeling voor het collegegeld getroffen. Beveiligers zullen aan de deur van collegezalen controleren dat personen onder de 18 toegang wordt ontzegd.

Een uitzondering geldt voor een aantal vakken van de studie International Business Administration. Een woordvoerder van de opleiding meldde dat men voor vakken als “Business English”  succesvol heeft kunnen beargumenteren geen kennis te verstrekken die scholieren op de middelbare school niet al hebben gehad.

(1) Bacon, F. (1597). Meditations sacrae and human philosophy

1 reacties voor “Minimumleeftijd voor inschrijving UT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *