Onderwijs

Onderwijskundigen publiceren TTOMM

Werkende eerstejaars

Tijdens de bijeenkomst ter ere van het eenjarig bestaan van het Twentse OnderwijsModel, kort gezegd het TOM, presenteert een groep onderwijskundestudenten het TTOMM. Het TTOMM beschrijft het onderwijskundige ontwerpproces dat leidde tot de totstandkoming van het TOM in Twente.

Nieuw taalbeleid: naast Nederlands en Engels nu ook Twents op de UT

De Universiteit Twente zal per studiejaar 2014-2015 een nieuw taalbeleid gaan hanteren. Vanaf september zal zal de UT overgaan op drietalige communicatie. Naast het huidig gehanteerde Nederlands en Engels zal ook het Twents voertaal worden op de UT. Vanuit medewerkers wordt positief gereageerd: “de communicatie met diverse diensten zal er een stuk beter op worden”.