Faculteitsraad onderwijsvernieuwingen geïnstalleerd

Vanmiddag is tijdens een feestelijke eerste vergadering in de Waaier de Faculteitsraad Onderwijsvernieuwingen geïnstalleerd. Deze FR vormt het medezeggenschapsorgaan horend bij decaan Onderwijsvernieuwingen R. Wessel.

Wessel, voormalig decaan ad-interim van de faculteit MB, bekleed sinds april 2013 de functie van decaan Onderwijsvernieuwingen om de invoering van het Twents Onderwijsmodel (TOM) te voorzien van extra mankracht. Een faculteitsraad kon niet langer meer uitblijven. “Een decaan behoort nou eenmaal te beschikken over een goed geëquipeerde faculteitsraad. Ik ben erg blij dat er dan toch van gekomen is”, aldus Wessel. Ook rector Ed Brinksma is content, maar maakt wel een kanttekening: “Dit is absoluut een belangrijke stap, maar het gaat hier uiteraard niet om een faculteitsraad in de zin van de WHW1.

De kersverse voorzitter Victor Wijnand Verhulst is zeer gemotiveerd om aan zijn taak te beginnen. “De invoering van een nieuw onderwijsmodel kost veel tijd en moeite en zal niet zonder slag of stoot gaan. Het is van groot belang dat een dergelijk proces kritisch wordt gevolgd door de organisatie.” TOM is afgelopen september ingevoerd in het eerste jaar van alle bacheloropleidingen van de UT en onlangs werd er door de Universiteitsraad nog stevig gesproken over de kinderziekten. De samenwerking met de UR is niet trivaal en zal in de komende maand vormgegeven worden.

Critici trekken het nut van de faculteitsraad onderwijsvernieuwingen in twijfel. Een UT’er die anoniem wil blijven, vertrouwde ons toe: “Het is goed gebruik dat medezeggenschap zit daar waar ook zeggenschap ligt. Mijn verwachting is dus dat deze faculteitsraad maar weinig te doen zal hebben.”

1 WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

 

2 reacties voor “Faculteitsraad onderwijsvernieuwingen geïnstalleerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *