Sportvereniging Baby Shark verliest onverwachts duizenden euro’s aan memecoins

Sportvereniging “Baby Shark” (doo doo doo doo doo doo) heeft een onverwachts liquiditeitstekort, aldus een brief die naar de gehele vereniging is gestuurd en welke in handen is gekomen van het flUTnieuws. De toenmalig penningmeester van dienst heeft naar eigen zeggen “diamond hands” (💎🙌), en zag zijn kansen rijp op de cryptomarkten.

De penningmeester werd als kandidaat-bestuurder met groot vertrouwen onthaald binnen de vereniging. Eelon Musk of Musken werd aangekondigd op de digitale kanalen, met als conclusie dat “Het geld van Baby Shark in goede handen is met Eelon als penningmeester.”. Met dat brede mandaat is Eelon voortvarend aan de slag gegaan, cf. Artikel 10 lid 13 van de statuten.

Geïnspireerd door de podcast Jong Beleggen heeft Eelon het heft in eigen handen genomen. De risicovrije rente op de spaarrekening weegt niet op tegen de bankkosten. Om bankkosten te sparen en risico te spreiden tussen de zakelijke- en privébelangen, heeft Eelon als Barmhartige Samaritaan de transactiekosten zelfstandig opgehoest, met vereniging Baby Shark als effectieve loan shark.

Een adequate belangenafweging is door Eelon uitgevoerd – immers zou de vereniging niet snel onder water komen te staan, aangezien deze zwemt in het geld. Grote investeringen konden niet worden gedaan door de COVID-19 crisis, en Eelon voelde geen druk van de aanstaande investering van één compressor.

Eelon voelde zich als een vis in het water, en investeerde een bedrag ter grootte van een halve studieschuld in zogenaamde “memecoins”. Op deze volatiele markten is er praktisch gegarandeerd positief rendement te halen. Eelon was dan ook verbaasd toen de ‘candles’ ineens rood kleurden, wat dan ook werd uitgelegd als een fout in het systeem. Op basis van de uitgevoerde due diligence door Eelon, had er net een “whale” geïnvesteerd in de betreffende memecoin. Helaas bleek het toch een black swan.

Nog verbaasder was de KasCommissie van Baby Shark. Deze is uiteindelijk samengekomen en heeft extern advies ingewonnen van beleggingsvereniging Duitenberg. Na uitvoerig beraad hebben ze het volgende advies uitgebracht aan de gehele vereniging:

HODL.

Op 1 december aanstaande zal dit advies worden besproken in een algemene vergadering.

Dit artikel is expliciet geen beleggingsadvies en moet niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Beleggen is op eigen risico, je kunt je inleg verliezen. Dat blijkt maar weer in de praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *