BSA van 40EC: Tijd voor het Twents Herziene OnderwijsModel (THOM)

Onlangs werd bekend dat minister van Engelshoven (Onderwijs) het BSA landelijk wil maximeren naar 40EC, teneinde de studiedruk op eerstejaars studenten te verlagen. De huidige constructie op de Universiteit Twente laat dit niet toe met 4 ondeelbare modules van 15EC. Zodoende kondigt het College van Bestuur aan zich te beramen op een drastische, maar noodzakelijke onderwijshervorming.

De Rector Magnificus van de Universiteit Twente, Dhr. Thom Pilstra, licht toe in een nadere verklaring: “De afgelopen jaren is er mede vanuit de URaad stevige kritiek geweest op de ondeelbaarheid van modules in het Twents Onderwijsmodel. Tezamen met deze impuls vanuit de landelijke politiek wordt het tijd om knelpunten goed aan te pakken: Het Twents Herziene OnderwijsModel (THOM), vernoemd naar de geestesvader hiervan: ikzelf – immers kan ik wel wat goede publiciteit gebruiken.”

Verreweg de meest ingrijpende verandering wordt het introduceren van 6 kwartielen van 10EC, ten opzichte van de huidige 4x15EC. Door de gespreide werkdruk kan de student van nu het studeren beter aan, op een beter tempo. Bijkomend voordeel is dat de tentamenweken eenvoudiger worden: indien een student slechts 2 tentamens heeft, kan zij zich beter voorbereiden en behoort een hoger cijfer tot de reële verwachtingen – wat goed is voor de waarderingen in ‘de lijstjes’.

Eveneens zorgt dit ervoor dat coherentie beter zichtbaar kan worden binnen een kwartiel, en minder goed integreerbare onderdelen beter in een eigen kwartiel kunnen passen. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een kwartiel “Mathematics”, waarin alle moeilijk integreerbare fundamentele algebra gedoceerd zal worden. Eveneens wordt verwacht dat het aantal studenten dat dit kwartiel in één poging haalt minimaal zal zijn – maar gelukkig kunnen de studenten 2 van de 6 kwartielen falen.

Een andere wijziging is het introduceren van de OTOT-kwartielen: “Onmeunig Twents, Ongekend Technisch”, als tegenhanger van de huidige HTHT-modules. Het Twentse, ondernemende karakter, tezamen met een pragmatisch denkvermogen, kan hier prima in naar voren komen. Daarnaast klinkt “Ooo Teee Ooo Teee” beter in de regio Twente – we moeten immers onze roots niet kwijtraken in het oerwoud van de internationalisering.

De Universiteit Twente wil verder, om het THOM kracht bij te zetten, kwartielen gaan omzetten naar sextielen. Echter willen de overige leden van de 4TU, die dezelfde jaarcirkel volgen, hier niet in meegaan om de ‘onvolwassen naamgeving’. Op de vervolgvraag van het flUTnieuws hoe het CvB van plan is om 6 kwartielen in één collegejaar kwijt te kunnen, zegt Pilstra: “Daarover ga ik mijn voorganger Eb nog even bellen, die was beter in getallen.”.

Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur en eveneens voorzitter van de 4TU: “We komen onze studenten al veel tegemoet door kwartielen kleiner te maken qua studielast, maar er is nog een klein struikelblok te overwinnen op de jaarplanning. Mochten we onverhoopt nog maar 40EC per jaar kunnen aanbieden, dan zie ik zelf geen probleem. Als studenten toch maar 40 punten hoeven te halen, waarom zouden we er dan 60 aanbieden? Dan krijgen ze eindelijk weer de ruimte om zich te ontwikkelen tot student, in plaats van tot scholier.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *