Student heeft geen mening over TOM

Na een recent onderzoek onder studenten en medewerkers is een student aan het licht gekomen die geen mening had over het Twentse Onderwijsmodel (TOM). Bij een enquête onder eerder genoemde groepen, kruiste de student in kwestie bij de vraag ‘Bent u positief of negatief over TOM’ het antwoord ‘geen mening’ aan.

Dit antwoord kwam als een verrassing voor de onderzoekers. Lang werd namelijk verondersteld dat iedere student wel een mening had over TOM, zij het positief dan wel negatief. Dat het niet om een verkeerd aangekruist vakje ging, bleek wel uit het begeleidende commentaar van de student; “Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen.”

Rector magnificus Ed Brinksma reageerde tweeledig op dit nieuws. “Aan de ene kant is het natuurlijk altijd goed wanneer een student niet negatief tegenover het TOM staat. Anderzijds hoop je dan toch op positief commentaar. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik er mee aan moet.”

De identiteit van de student in kwestie is vanwege privacy technische redenen niet bekend gemaakt. Wat voor een invloed dit nieuws heeft op het TOM is nog onduidelijk. De student was overigens wel van mening dat koffie terug moest bij de tentamens. “Een kopje koffie helpt me toch altijd om me iets beter te focussen” aldus het commentaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *