CvB als ‘mystery guests’ bij coöptatie

Er lijkt een compromis bereikt te zijn in de slepende discussie omtrent het coöptatierecht op de campus: vanaf heden haakt er ten minste één universiteitsbestuurder heimelijk aan bij iedere hospitatieronde. 

De redactie sprak met Martin Boonsma, lid van de universiteitsraad en voorstander van het coöptatierecht. “Er is de afgelopen weken veel van doen geweest om het coöptatierecht. Mijn fractie en ik zien geen heil in het willekeurig laten plaatsen van bewoners. Voor je het weet, zit je met een CreaTe-student in huis, of nog erger, een wedstrijdroeier!”

“Met deze oplossing hopen we de zorgen onder campusbewoners weg te nemen”, aldus Martin. “Het toezicht waakt voor discriminatie, maar zo het blijft gewoon mogelijk om zieke no-no’s en campushenken de deur te wijzen.” Ook het CvB is enthousiast: “Ons werd verweten beleid buiten ons mandaat op te leggen. Met deze insteek betrekken wij ons tot de zaak, en worden vrijheden niet onnodig beperkt”, duidt vicevoorzitter Mirjam Bult.

Op de campus hoort de redactie echter ook kritische geluiden. Alexander, nestor van Huize ‘t Kippenhok, zit niet te wachten op hospitatie van het CvB. “Sowieso nodigen wij niet snel kandidaten van boven de 30 uit. Verder stellen we vragen aan de kamerzoekers, die soms best hard kunnen zijn. Wat gaat een rector antwoorden op ‘ninja of neger?’”

De Veste, beheerder en melker van de campushuizen, is wél enthousiast. “Als het CvB zich snel aanmeldt via onze huizenportaal Roomspot, verwachten wij ze al begin 2025 in te kunnen delen voor kamerzoekgesprekken.” Desgevraagd geeft de woordvoerder aan geen uitzondering op de wachtrij te kunnen maken: “Zelfs al zouden wij dat willen, is onze ICT daar momenteel niet op voorbereid”.

In de vernieuwde aanpak is ook besloten de samenstelling van het CvB te wijzigen. Voor bestuurders Van der Chijs en Bult zal de nieuwe verantwoordelijkheid onverenigbaar zijn met hun huidige functie. De UT heeft inmiddels voor beide posities een vacature opengezet.

Toch lijkt het CvB nog een eindsprint te maken in openstaande dossiers. Ook de komende maanden zullen er nog enkele controversiële onderwerpen binnen de universiteitsraad besproken worden. In mei komt de verplichte vegetarische zondag aan bod, begin juni staat de afschaffing van de studielening op de agenda en het academisch jaar wordt afgesloten met een stemming over het associatie-verdrag met Oekraïne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *