Kritiek op LHBT+-vereniging om ondertekenen anti-anti-LHBT+-verklaring

De Enschedese studentenvereniging voor LHBT+-jeugd ‘Exaltio’ heeft woede vanuit heel het land over zich heen gekregen door openlijk het Amsterdam-akkoord te onderschrijven, dat wereldwijd bekend staat als anti-anti-LHBT+. Deze verklaring is zeer afkeurend jegens mensen die hun religieus gemotiveerde veroordeling over andersseksuelen uitspreken. Zoals begrijpelijk kon deze actie op de nodige kritiek rekenen vanuit alle facetten van de samenleving. Maar voordat we verdergaan, het Amsterdam-akkoord, waar ging dat ook alweer over?

Het Amsterdam-akkoord beschrijft drie controversiële standpunten over acceptatie en inclusiviteit. De standpunten zijn als volgt:

  1. We belijden: dat iedereen er mag zijn zoals die persoon zich voelt.
    We ontkennen: dat iemand die dat niet vindt een onderdeel kan uitmaken van een gezonde, moderne samenleving.
  2. We belijden: dat iemands ‘zelf’ maar door één persoon gedefinieerd kan worden. Namelijk door de persoon zelf.
    We ontkennen: dat we ons moeten laten leiden door politieke en religieuze ‘influencers’ die erop uit zijn iedereen in het hokje te plaatsen dat ze voor degenen bedacht hebben.
  3. We belijden: dat belijdend aanhangers van een religie ook welkom zijn in het Koninkrijk des Herenliefde.
    We ontkennen: dat de vrijheid van godsdienst iemand het recht kan geven een beledigende levensbeschouwelijke opvatting op te dringen aan andersdenkenden.

Verschillende christelijke studenten keuren het ondertekenen van deze verklaring af. “Homo’s zijn gewoon immorele mensen. Dat is een moderne opinie die duizenden jaren geleden al is geformuleerd. Die kan je niet zomaar afschaffen, dat is traditie.”, aldus G. Basher. Een passerende wijkdiaken vertelt ons: “deze opvattingen zijn gevolg van duivelse waanideeën. Net als legalisering van condooms, global warming en de zwaartekracht. Straks denken ze nog dat de aarde rond is”. Na het inpakken van onze opnameapparatuur worden wij nog gevolgd door actiegroep ‘God Win’ die ons nog een snel een spandoek in onze auto smijten. Op het spandoek staat de tekst “Mensen veroordelen op basis van hun religieuze opvattingen. Zo zijn de Nazi’s ook begonnen!”. Vervolgens vluchten ze snel richting hun Fiat Multipla, met ichtus-visje.

Ook vanuit niet-studentenkringen komt veel kritiek op de houding van de anders zo open en accepterende vereniging. Oud-priester Martijn (niet zijn echte naam) van een niet nader te noemen kerkelijk genootschap zegt: “Opeens ben ik niet meer welkom op het gala van die studenten. Terwijl ik toen ik dienst deed als priester me jarenlang door misdienaartjes heb laten pijpen. Maar dat wordt niet in de beoordeling meegenomen.” Even later spreekt hij ons nog aan om te benadrukken: “Uitsluitend mannelijke misdienaartjes uiteraard. Vrouwen kunnen in mijn kerkgebouw natuurlijk geen functie bekleden. Ja, misschien kunnen ze helpen bij het afwassen”, grapt hij. Vanuit meerdere Enschedese kerkgemeenten klinken geluiden die de vereniging oproepen afstand te doen van deze verklaring. “Het is niet zo dat mensen geboren worden met anti-LHBT+-gevoelens, dat is een keuze. En iemands keuze heb je gewoon te respecteren”.

Vlak voor het publiceren van dit artikel werden wij nog benaderd door SGP-leider Van der Staaij. Hij had hoogte gekregen van ons artikel. Hij verwittigde ons dat hij, na zijn avondgebed en het offeren van een pasgeboren kalfje, een boodschap had binnengekregen van het door hem zo genoemde Opperhoofd in the Sky. In zijn visioen werd hem verteld dat bepaalde mensen een wig aan het plaatsen in de samenleving en groepen door Hem geschapen mensen aan het beledigen en buitensluiten waren. “Nou, dat kon natuurlijk alleen maar over die studenten gaan, die proberen altijd mensen die anders zijn dan zij buiten te sluiten.” De praeses van Exaltio zegt zelf verrast zijn door de stormvloed van kritiek. “Ik dacht dat we inmiddels wel zover waren met onze samenleving dat we elkaar gewoon kunnen waarderen voor wie ze zijn. Maar voor sommigen is dit blijkbaar nog een stapje te ver…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *